Chính sách vận chuyển

Với khách hàng mua lẻ: Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ. thời gian giao hàng dự kiến sẽ được thông tin đến khách hàng khi bắt đầu gửi đi.

Với khách hàng sỉ: Liên hệ để thỏa thuận phương án giao hàng.

Bình luận