Ong mật

 ...........................
   Ong mật là một trong những loài vật hạnh phúc nhất khi con người nuôi chúng. Đây có lẽ là một sự cộng sinh tuyệt vời!
   Con người bảo vệ ong, hỗ trợ ong khi đói kém. Ong thì chăm chỉ kiếm mật và con người dùng mật đó để làm thuốc, thực phẩm, tích trữ để khi hết mùa mật lại đem cho ong ăn. Đặc biệt, ong mật là một vật nuôi gần như được hoàn toàn tự do.
   Tổ ong trong tự nhiên rất dễ bị đe dọa. Sống chung với con người chúng được an toàn hơn.   

honmu.net

Bình luận