Chủ đề: ống hút bằng nứa dùng một lần

 • Tự xử lý chất thải của mình

  Tự xử lý chất thải của mình

  Đối với người hiện đại, việc tự chịu trách nhiệm xử lý chất thải của mình có vẻ dơ bẩn, thậm chí thấp hèn. Tuy nhiên, đây là một hành động khiêm cung, có ý nghĩa tinh thần, thể hiện sự tôn trọng và tri ân. Tất cả những gì ta cần làm là thay đổi cách nhìn.

  Read more

 • Ong mật

  Ong mật

  Ong mật là một trong những loài vật hạnh phúc nhất khi con người nuôi chúng. Đây có lẽ là một sự cộng sinh tuyệt vời!

  Read more

 • Tự mình xây dựng không gian sống cho mình

  Tự mình xây dựng không gian sống cho mình

  Tầm nhìn: Rừng tạp bền vững sẽ có giá trị sử dụng lớn hơn so với độc canh. Dự án là giai đoạn 1 của hiệu ứng rừng chung. Rất có thể là tiền đề cho nhiều cánh rừng chung kiểu hiện đại mọc lên khắp cả nước.

  Read more