Tự mình xây dựng không gian sống cho mình

https://drive.google.com/file/d/1Nqapocn3vQS3QIJJaYijzVSIGVgk_AqO/view?usp=drivesdk
Dự án Cánh Rừng Chung
I – Nội dung chính:
   -Toàn bộ diện tích rừng (khoảng 6ha) tại Hón Mũ sẽ tham gia vào dự án.
   -Giá trị của số đất trên xáp xỉ 600.000.000đ(sáu trăm triệu đồng). Sẽ được tính chình xác sau khi mời đo đạc địa chính về đo.
   -Mỗi thành viên tham gia dự án sẽ đóng góp một số tiền tối thiểu 50 triệu. Tối đa là 11 thành viên + Hà (hiện đang là chủ đất).
  -Sau khi có ít nhất 2 thành viên, dự án sẽ bắt đầu. các thành viên trong nhóm sẽ cùng nhau xây dựng quy tắc sử dụng rừng chung trong khoảng 10 năm. Khi bộ quy tắc gàn như hoàn chỉnh và đảm bảo được tính lưu truyền thì nghĩa là dự án đã thành công.
  -Những quy tắc chung sẽ được xây dựng dựa trên quy tắc cơ bản của dự án trong phần (II).
 
Tầm nhìn: Rừng tạp bền vững sẽ có giá trị sử dụng lớn hơn so với độc canh. Dự án là giai đoạn 1 của hiệu ứng rừng chung. Rất có thể là tiền đề cho nhiều cánh rừng chung kiểu hiện đại mọc lên khắp cả nước.


II – Quy tắc cơ bản: quy tắc cơ bản này được soạn tạm bởi Lê Xuân Hà
Điều đầu tiên bạn cần phải hiểu được giá trị của việc tái sinh rừng tạp và cả giá trị về kinh tế trong dài hạn của RỪNG. Đây là bắt buộc đối với mỗi thành viên.
Quyền phủ quyết: mỗi thành viên tham gia vào dự án đều có quyền phủ quyết mọi tác động mà bạn nghĩ rằng sẽ không tốt cho rừng. ngoại trừ phủ quyết việc họp bàn. Khi có một thành viên không thống nhất “phưng án tác động lên rừng” điều bắt buộc đối với các thành viên khác là không được tác động.
Kể từ khi có thành viên thứ 2 trong cánh rừng chung, việc thêm thành viên mới là việc chung của nhóm. Cẩn phải bàn bạc thống nhất trước khi thêm một thành viên.
Sản vật khai thác trên cánh rừng chung được chia theo phần trăm số tiền tham gia của từng thành viên. Hoặc nếu khác thì phải có sự thống nhất của toàn bộ các thành viên trong nhóm.
Tuyệt đối không vay mượn sinh khối của rừng.
Duy trì tần suất off tối thiểu 2 lần/năm trong suốt quá trình xây dựng quy tắc chung hoàn chỉnh.
Bộ quy tắc cơ bàn chỉ được phép sửa đổi bởi các thành viên sáng lập. Những thế hệ tiếp nối vĩnh viễn không được thay đổi những điều này. Bất kể người thừa kế nào vi phạm quy tắc chung đều bị trục xuất vô điều kiện.
 Người thừa kế phải là người thực sự hiểu rõ về bộ quy tắc chung này. Tuyệt đối không được nhầm lẫn dù chỉ một ký tự.
Việc chọn người thừa kế cần được sự thống nhất của toàn bộ nhóm. Nếu thành viên đề cử người thừa kế không thành công thì có quyền rút khỏi nhóm và những người còn lại phải có trách nhiệm chi trả phần trăm lợi ích cho thành viên đó. Hoặc tìm thành viên thay thế.
Quy tắc chung này là cam kết mà mối thành viên tham gia vào dự án hoặc thừa kế phải cam kết trước khi tham gia bằng văn bản có giá trị pháp lý.
*** ***

III – Quy tắc chung hoàn chỉnh
Về việc trồng cây trên rừng chung
Về việc chặt cây trên rừng chung
Về việc sinh hoạt trên rừng chung
Về việc quả lý,bảo vệ rừng chung
Vân vân…
Sẽ được xây dựng bởi các thành viên dựa trên nền tảng của của những quy tắc cơ bản. những quy định ở đây sẽ được thay đổi lien tục bởi sự thống nhất của các thành viên và linh động tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể.

IV - giải thích từ ngữ:(đợi anh em về đã)
honmu.net

Bình luận