Tự xử lý chất thải của mình

 

“Kiểu toilet dội nước đại diện cho tất cả gì điên rồ trong nền văn hóa và não trạng chúng ta - ta tiêu và tiểu vào chất lỏng cho muôn loài sự sống, làm nó trở nên ô uế thay vì sử dụng hai loại chất thải trên như một nguồn tài nguyên tiềm năng để làm màu mỡ đất đai, qua đó làm cho thực phẩm ta dùng thêm bổ dưỡng.

Tệ hơn, sau khi làm ô nhiễm nguồn nước, chúng ta tiếp tục nhập về mấy thứ phân bón gây ô nhiễm từ đủ các phòng thí nghiệm xa xôi. Bằng cách nào đó, chúng ta đã biến một nguồn dưỡng chất cho đất thành một vấn đề sinh thái nghiêm trọng.

Đối với người hiện đại, việc tự chịu trách nhiệm xử lý chất thải của mình có vẻ dơ bẩn, thậm chí thấp hèn. Tuy nhiên, đây là một hành động khiêm cung, có ý nghĩa tinh thần, thể hiện sự tôn trọng và tri ân. Tất cả những gì ta cần làm là thay đổi cách nhìn.

Nếu chúng ta không buồn giải quyết chất thải của mình, vậy đừng bao giờ nói lời đầu môi chót lưỡi là quan tâm đến Trái đất, bởi vì hành động nói lên nhiều điều về con người chúng ta hơn lời nói. Đây là việc tối thiểu mà chúng ta có thể làm.”

Trích sách: Sống không cần tiền

Bình luận